فروشگاه تحقیق و مقاله دنیز

فروشگاه تحقیق و مقاله دنیز

"فروشگاه دفتر خدمات کامپیوتری و اینترنتی دنیز" ... دانلود تحقیق، مقاله، پایان نامه، کارآموزی، کارورزی، تحقیقات ارتقای شغلی، نمونه سوال و ...

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 270
  • بازدید دیروز : 548
  • بازدید کل : 263926

پایان نامه: بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه


----- پایان نامه: بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه -----

تعداد صفحات: 130 صفحه -----

قالب: WORD -----

توضیحات بیشتر و دانلود در ادامه .....

 


فهرست مطالب

 

چکیده:‌ل

فصل اول:1

کلیات تحقیق 1

1-1مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4 اهداف تحقیق 6

1-4-1 هدف کلی 6

1-4-2 هدف های جزئی 6

1-5 فرضیات تحقیق 7

1-5-1 فرضیه اهم 7

1-5-2 فرضیات اخص 7

1-6 مدل تحقیق 8

1-7 قلمرو تحقیق 9

1-8 : تعریف نظری و عملیاتی واژه ها9

اثربخشی 11

فصل دوم:12

ادبیات و پیشینه 12

بخش اول: پنج اس 13

2-1 پنج اس چیست؟ 13

2-2 ساماندهي (سازماندهي، تفكيك و تعمير) ( Seiri )14

2-2-1 ساماندهي در نظام پنج اس (5s)16

2-2-1-1 هدف از اجراي اصلS1 16

2-2-1-2 مثال هايي از اجراي اصلS1 16

2-2-1-3 S1 در دفتر كار يا محيط اداري 17

2-3 نظم و ترتيب (Seiton )18

2-3-1 هدف از اجراي اصلS2 21

2-3-2 S2 در محيط كار يا محيط اداري 21

2-4 پاكيزه سازي ( Seiso )23

2-4-1 هدف از اجراي اصلS3 25

2-5 استانداردسازي ( Sekitsu )25

2-5-1 هدف از اجراي اصلS4 27

2-5-2 S4 در محيط كار يا محيط اداري 27

2-6 انضباط ( Shitsuke )28

2-6-1 هدف از اجراي اصل 5s 30

2-7 نمودار سازمانی5s 31

2-8 وظايف بخشهاي مختلف :31

2-9 پیاده سازی نظام آراستگی( 5S )33

2-10 تاریخچه شکل گیری 5S :34

2-11 اجرای نظام آراستگی در صنایع ایران :34

2-12 5Sو هزینه اجرای آن 39

2-13 آنچه می تواند استقرار نظام 5Sرا تضمین کند عبارتند از :40

بخش دوم: اثربخشی 43

2-14تعریف اثربخشی 43

2-15 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی 43

1) مدل هدف (Goal Model)48

2) مدل سیستمی (SystemModel)49

3) مدل ذی‌نفعان استراتژیك (Strategic-Constituencies Model)50

4) مدل ارزش‌های رقابتی (Competing-Values Model)51

5) مدل عدم اثربخشی (Ineffectiveness Model)52

2-17 ادغام معیارهای اثربخشی 54

2-18 مفهوم اثربخشی در مدیریت 55

2-19 ارزيابي اثربخشي آموزش يعني:55

2-20 ارزشيابي 56

2-21 اثربخشي منابع انسانی 57

2-22 هدف و ضرورت اثربخشي 58

بخش سوم: پیشینه تحقیقات در داخل و خارج 61

الف) تحقیقات انجام شده در داخل 61

1- رابطه مهارت 5sمدیران گروه های آموزشی با کیفیت آموزشی 61

2- بررسی مهارت های 5sمدیران درسیستم مدرسه با میزان مشارکت مدیران درتصمیم گیری امور مدرسه 62

ب)تحقیقات انجام شده در خارج 66

2-13 توانايي هاي مديريتي 68

فصل سوم:70

روش شناسی تحقیق 70

3-1 مقدمه 71

3-2 روش تحقیق 72

3-3 جامعه ی آماری تحقیق 73

3-4 نمونه و روش نمونه گیری 73

3-5 ابزار جمع آوری داده ها73

3-6 روایی و پایایی 74

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها74

فصل چهارم:75

تجزیه و تحلیل داده ها75

4-1 مقدمه 76

4-2 ویژگی های شخصیتی کارکنان 77

1- جنسیت 77

2- سطح تحصیلات افراد 79

3- سمت افراد 81

4-3 آزمون فرضیات 83

3-4-1 فرضیه اهم 83

3-4-2 فرضیه های اخص 86

فرض اول: بین ساماندهی و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد.86

فرض دوم: بین توانمندی نظم و ترتيب و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد.89

فرض سوم: بین توانمندی استانداردسازي و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد.92

فرض چهارم: بین توانمندی پاكيزه سازي و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد.95

فرض پنجم: بین توانمندی انضباط و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه رابطه معنا داری وجود دارد.98

فصل پنجم:101

نتیجه گیری و پیشنهادها101

5-1 مقدمه 102

5-2 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم 103

5-3 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول 104

5-4 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم 105

5-5 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم 106

5-6 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه چهارم 107

5-7 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه پنجم 108

5-6 پیشنهادها109

5-6-1 پیشنهادهای کاربردی براساس فرضیه های تحقیق 109

5-7-3 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی 111

منابع و پیوست 112

منابع فارسی:113

منابع انگلیسی:116

پرسشنامه 117

پرسشنامه اثربخشی 119

 

برای استفاده به عنوان منبع پایان نامه یا تحقیقات

به همراه پیوست


مبلغ قابل پرداخت 18,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

"هدف ما ارتقاء کیفیت و جلب رضایت شماست"

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما